86 Eighty Six 2nd Season เอทตี้ซิกซ์ ภาค2
Facebook Twitter
Facebook Twitter

86 Eighty Six 2nd Season เอทตี้ซิกซ์ ภาค2

เรื่องย่อ

สาธารณรัฐซันแมกโนเลียถูก จักรวรรดิ ซึ่งเป็นดินแดนข้างเคียงส่งจักรกลรบไร้พลขับ ลีเจี้ยน เข้ามาทุกวัน ทำให้มีการตอบโต้ด้วยอาวุธแบบเดียวกัน โดยไม่มีใครสูญเสีย แต่ความจริงในสาธารณรัฐที่มี 85 เขต ยังมีเขตที่ 86 ที่ไร้ตัวตน ให้พวกหนุ่มสาวอันถูกตีตราว่าเป็นพวก เอทตี้ซิกซ์ ได้เข้าต่อสู้ในฐานะ “จักรกลมีพลขับ” เสี่ยงชีวิตสู้กับพวกจักรวรรดิ

86 2nd Season MAL

86 Eighty Six 2nd Season เอทตี้ซิกซ์ ภาค2 ตอนที่ 1-11 ซับไทย ยังไม่จบ

86 Eighty Six 2nd Season เอทตี้ซิกซ์ (ภาค2) ตอนที่ 01 (12) ซับไทย

23:40 Watch this video

86 Eighty Six 2nd Season เอทตี้ซิกซ์ (ภาค2) ตอนที่ 02 (13) ซับไทย

23:40 Watch this video

86 Eighty Six 2nd Season เอทตี้ซิกซ์ (ภาค2) ตอนที่ 03 (14) ซับไทย

23:40 Watch this video

86 Eighty Six 2nd Season เอทตี้ซิกซ์ (ภาค2) ตอนที่ 04 (15) ซับไทย

23:40 Watch this video

86 Eighty Six 2nd Season เอทตี้ซิกซ์ (ภาค2) ตอนที่ 05 (16) ซับไทย

23:40 Watch this video

86 Eighty Six 2nd Season เอทตี้ซิกซ์ (ภาค2) ตอนที่ 06 (17) ซับไทย

23:40 Watch this video

86 Eighty Six 2nd Season เอทตี้ซิกซ์ (ภาค2) ตอนที่ 07 (18) ซับไทย

23:39 Watch this video

86 Eighty Six 2nd Season เอทตี้ซิกซ์ (ภาค2) ตอนที่ 07.5 (18.5) ซับไทย

23:40 Watch this video

86 Eighty Six 2nd Season เอทตี้ซิกซ์ (ภาค2) ตอนที่ 08 (19) ซับไทย

23:40 Watch this video

86 Eighty Six 2nd Season เอทตี้ซิกซ์ (ภาค2) ตอนที่ 09 (20) ซับไทย

23:40 Watch this video

86 Eighty Six 2nd Season เอทตี้ซิกซ์ (ภาค2) ตอนที่ 10 (21) ซับไทย

23:40 Watch this video

86 Eighty Six 2nd Season เอทตี้ซิกซ์ (ภาค2) ตอนที่ 10.5 (21.5) ซับไทย

23:40 Watch this video

86 Eighty Six 2nd Season เอทตี้ซิกซ์ (ภาค2) ตอนที่ 11 (22) ซับไทย

23:40 Watch this video

86 Eighty Six 2nd Season เอทตี้ซิกซ์ (ภาค2) ตอนที่ SP01 ซับไทย

23:39 Watch this video

ใส่ความเห็น