Dragon Ball Super ตอนที่ 1-131 ซับไทย
Facebook Twitter
Facebook Twitter

Dragon Ball Super ตอนที่ 1-131 ซับไทย

เรื่องย่อ

ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ เป็นเนื้อเรื่องหลังจบศึกการต่อสู้กับจอมมารบู ซึ่งโลกสงบสุขไปนานหลายปี แต่แล้วพวกโกคูก็ต้องพบกับศึกครั้งใหม่ ซึ่งจะไม่เหมือนกับตอนภาค GT โดยคราวนี้ทางอาจารย์โทริยามะ อากิระ จะเป็นจะเป็นคนเขียนบทและกำกับการสร้าง ร่วมกับทาง Fuji TV ด้วยตัวเองกันเลย ส่วนสาเหตุที่ตัดสินใจทำทีวีอนิเมชั่นภาคต่อก็เพราะ อาจารย์โทริยามะ อากิระ ได้เห็นกระแสตอบรับที่ดีมากๆจากมูฟวี่ Dragon Ball Z: Resurrection ‘F

Dragonball Super ตอนที่ 01 ซับไทย

23:24 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 02 ซับไทย

23:04 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 03 ซับไทย

23:24 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 04 ซับไทย

23:24 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 05 ซับไทย

23:24 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 06 ซับไทย

23:24 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 07ซับไทย

23:24 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 08 ซับไทย

23:29 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 09 ซับไทย

23:24 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 10 ซับไทย

23:24 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 11 ซับไทย

23:24 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 12 ซับไทย

23:24 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 13 ซับไทย

23:24 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 14 ซับไทย

23:24 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 15 ซับไทย

23:24 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 16 ซับไทย

23:24 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 17 ซับไทย

23:24 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 18 ซับไทย

23:24 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 19 ซับไทย

23:24 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 20 ซับไทย

23:24 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 21 ซับไทย

23:24 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 22 ซับไทย

23:24 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 23 ซับไทย

23:24 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 24 ซับไทย

23:24 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 25 ซับไทย

23:24 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 26ซับไทย

23:24 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 27 ซับไทย

23:24 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 28 ซับไทย

23:24 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 29 ซับไทย

23:24 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 30ซับไทย

23:24 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 31 ซับไทย

23:24 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 32 ซับไทย

23:24 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 33 ซับไทย

23:24 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 34 ซับไทย

23:24 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 35 ซับไทย

23:24 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 36 ซับไทย

23:24 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 37 ซับไทย

23:24 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 38 ซับไทย

23:24 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 39 ซับไทย

23:24 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 40 ซับไทย

23:24 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 41 ซับไทย

23:24 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 42 ซับไทย

23:24 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 43 ซับไทย

23:24 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 44 ซับไทย

23:24 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 45ซับไทย

23:24 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 46 ซับไทย

23:23 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 47 ซับไทย

23:24 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 48 ซับไทย

23:24 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 49 ซับไทย

23:24 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 50 ซับไทย

23:22 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 51 ซับไทย

23:24 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 52 ซับไทย

23:24 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 53 ซับไทย

23:24 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 54 ซับไทย

23:24 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 55 ซับไทย

23:24 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 56 ซับไทย

23:24 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 57 ซับไทย

23:24 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 58 ซับไทย

23:24 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 59 ซับไทย

23:24 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 60 ซับไทย

23:24 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 61 ซับไทย

23:23 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 62 ซับไทย

23:24 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 63 ซับไทย

23:22 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 64 ซับไทย

23:22 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 65 ซับไทย

23:22 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 66 ซับไทย

23:22 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 67 ซับไทย

23:22 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 68 ซับไทย

23:22 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 69 ซับไทย

23:22 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 70 ซับไทย

23:22 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 71 ซับไทย

23:22 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 72 ซับไทย

23:22 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 73 ซับไทย

23:22 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 74 ซับไทย

23:22 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 75 ซับไทย

23:22 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 76 ซับไทย

23:22 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 77 ซับไทย

23:22 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 78 ซับไทย

23:22 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 79 ซับไทย

23:11 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 80 ซับไทย

23:22 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 81 ซับไทย

23:22 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 82 ซับไทย

23:22 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 83 ซับไทย

23:22 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 84 ซับไทย

23:22 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 85 ซับไทย

23:22 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 86 ซับไทย

23:22 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 87 ซับไทย

23:22 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 88 ซับไทย

23:22 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 89 ซับไทย

23:22 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 90 ซับไทย

23:22 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 91 ซับไทย

23:22 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 92 ซับไทย

23:22 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 93 ซับไทย

23:22 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 94 ซับไทย

23:22 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 95 ซับไทย

23:22 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 96 ซับไทย

23:22 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 97 ซับไทย

23:22 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 98 ซับไทย

23:22 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 99 ซับไทย

23:22 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 100 ซับไทย

23:22 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 101 ซับไทย

23:22 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 102 ซับไทย

23:22 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 103 ซับไทย

23:22 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 104 ซับไทย

23:22 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 105 ซับไทย

23:22 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 106 ซับไทย

23:22 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 107 ซับไทย

23:22 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 108 ซับไทย

23:22 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 109 ซับไทย

23:07 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 110 ซับไทย

24:04 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 111 ซับไทย

23:07 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 112 ซับไทย

23:07 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 113 ซับไทย

23:37 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 114ซับไทย

23:37 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 115 ซับไทย

23:37 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 116 ซับไทย

23:37 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 117 ซับไทย

23:37 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 118 ซับไทย

23:37 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 119 ซับไทย

23:37 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 120 ซับไทย

23:37 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 121 ซับไทย

23:37 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 122 ซับไทย

23:37 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 123 ซับไทย

23:37 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 124 ซับไทย

23:37 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 125 ซับไทย

23:37 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 126 ซับไทย

23:37 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 127 ซับไทย

23:37 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 128 ซับไทย

23:37 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 129 ซับไทย

23:37 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 130 ซับไทย

23:37 Watch this video

Dragonball Super ตอนที่ 131 ซับไทย

23:07 Watch this video

ใส่ความเห็น