Kyoukai Senki เคียวไคเซนกิ สงครามจักรกล
Facebook Twitter
Facebook Twitter

Kyoukai Senki เคียวไคเซนกิ สงครามจักรกล

เรื่องย่อ

เรื่องราวของโลกในปี 2061 ที่ญี่ปุ่นได้ถูกปกครองและถูกแบ่งโดยเขตเศรษฐกิจหลักทั้ง 4 ของโลก ทำให้ชาวญี่ปุ่นใช้ชีวิตด้วยการถูกกดขี่ในฐานะมนุษย์ของประเทศใต้ปกครอง อีกทั้งญี่ปุ่นยังกลายเป็นแนวหน้าของโลกที่มี “AMAIM” อาวุธพิเศษรูปแบบมนุษย์จากแต่ละเขตคอยสอดส่องด้วย อยู่มาวันหนึ่ง Shiiba Amou เด็กหนุ่มผู้ที่ชื่นชอบเครื่องจักร ได้พบกับ “Gai” AI สมองเทียมที่มีความคิดอิสระ หรือ I-LeS และจากเหตุการณ์นี้ก็ทำให้ Amou อุทิศตัวต่อสู้เพื่อที่จะทวงญี่ปุ่นกลับมา โดยการขับ “Kenbu” หุ่น AMAIM ที่เขาเป็นคนสร้างขึ้นมาเองกับมือ

Kyoukai Senki เคียวไคเซนกิ สงครามจักรกล ตอนที่ 1-13 ซับไทย จบแล้ว

Kyoukai Senki เคียวไคเซนกิ สงครามจักรกล ตอนที่ 01 ซับไทย

24:17 Watch this video

Kyoukai Senki เคียวไคเซนกิ สงครามจักรกล ตอนที่ 02 ซับไทย

24:14 Watch this video

Kyoukai Senki เคียวไคเซนกิ สงครามจักรกล ตอนที่ 03 ซับไทย

24:14 Watch this video

Kyoukai Senki เคียวไคเซนกิ สงครามจักรกล ตอนที่ 04 ซับไทย

24:17 Watch this video

Kyoukai Senki เคียวไคเซนกิ สงครามจักรกล ตอนที่ 05 ซับไทย

24:14 Watch this video

Kyoukai Senki เคียวไคเซนกิ สงครามจักรกล ตอนที่ 06 ซับไทย

24:14 Watch this video

Kyoukai Senki เคียวไคเซนกิ สงครามจักรกล ตอนที่ 07 ซับไทย

24:14 Watch this video

Kyoukai Senki เคียวไคเซนกิ สงครามจักรกล ตอนที่ 08 ซับไทย

24:14 Watch this video

Kyoukai Senki เคียวไคเซนกิ สงครามจักรกล ตอนที่ 09 ซับไทย

24:15 Watch this video

Kyoukai Senki เคียวไคเซนกิ สงครามจักรกล ตอนที่ 10 ซับไทย

24:15 Watch this video

Kyoukai Senki เคียวไคเซนกิ สงครามจักรกล ตอนที่ 11 ซับไทย

24:14 Watch this video

Kyoukai Senki เคียวไคเซนกิ สงครามจักรกล ตอนที่ 12 ซับไทย

24:13 Watch this video

Kyoukai Senki เคียวไคเซนกิ สงครามจักรกล ตอนที่ 13 ซับไทย จบแล้ว

24:17 Watch this video

ใส่ความเห็น