Ousama Ranking อันดับพระราชา
Facebook Twitter
Facebook Twitter

Ousama Ranking อันดับพระราชา

เรื่องย่อ

บอจจิ เจ้าชายรัชทายาทลำดับที่ 1 เด็กชายผู้เป็นใบ้ หูหนวก ไร้ฝีมือในการต่อสู้ แล้วยังได้รับการดูถูกจากคนรอบข้างและประชาชนว่าไม่เหมาะสมที่จะขึ้นเป็นราชา จนวันที่เขาได้รู้จักกับ คาเงะ เผ่าเงาที่เหลือรอดจากการสูญพันธุ์และสื่อสารกับบอจจิได้ บอจจิ มุ่งมั่นที่พัฒนาตัวเองให้สมกับเป็นว่าที่ราชาองค์ใหม่ ท่ามกลางปัญหาของราชวงศ์ที่ทวีความรุนแรงขึ้น

Ousama Ranking อันดับพระราชา ตอนที่ 1-22 ซับไทย ยังไม่จบ

Ousama Ranking อันดับพระราชา ตอนที่ 01 ซับไทย

22:49 Watch this video

Ousama Ranking อันดับพระราชา ตอนที่ 02 ซับไทย

22:49 Watch this video

Ousama Ranking อันดับพระราชา ตอนที่ 03 ซับไทย

22:50 Watch this video

Ousama Ranking อันดับพระราชา ตอนที่ 04 ซับไทย

22:49 Watch this video

Ousama Ranking อันดับพระราชา ตอนที่ 05 ซับไทย

22:49 Watch this video

Ousama Ranking อันดับพระราชา ตอนที่ 06 ซับไทย

22:50 Watch this video

Ousama Ranking อันดับพระราชา ตอนที่ 07 ซับไทย

22:50 Watch this video

Ousama Ranking อันดับพระราชา ตอนที่ 08 ซับไทย

22:50 Watch this video

Ousama Ranking อันดับพระราชา ตอนที่ 09 ซับไทย

22:50 Watch this video

Ousama Ranking อันดับพระราชา ตอนที่ 10 ซับไทย

22:49 Watch this video

Ousama Ranking อันดับพระราชา ตอนที่ 11 ซับไทย

22:49 Watch this video

Ousama Ranking อันดับพระราชา ตอนที่ 12 ซับไทย

22:49 Watch this video

Ousama Ranking อันดับพระราชา ตอนที่ 13 ซับไทย

22:49 Watch this video

Ousama Ranking อันดับพระราชา ตอนที่ 14 ซับไทย

22:49 Watch this video

Ousama Ranking อันดับพระราชา ตอนที่ 15 ซับไทย

22:49 Watch this video

Ousama Ranking อันดับพระราชา ตอนที่ 16 ซับไทย

22:50 Watch this video

Ousama Ranking อันดับพระราชา ตอนที่ 17 ซับไทย

22:49 Watch this video

Ousama Ranking อันดับพระราชา ตอนที่ 18 ซับไทย

22:49 Watch this video

Ousama Ranking อันดับพระราชา ตอนที่ 19 ซับไทย

Watch this video

Ousama Ranking อันดับพระราชา ตอนที่ 20 ซับไทย

22:50 Watch this video

Ousama Ranking อันดับพระราชา ตอนที่ 21 ซับไทย

22:49 Watch this video

Ousama Ranking อันดับพระราชา ตอนที่ 22 ซับไทย

22:50 Watch this video

1 Ousama Ranking อันดับพระราชาใส่ความเห็น