Takt Op. Destiny ลิขิตเสียง บรรเลงชะตา
Facebook Twitter
Facebook Twitter

Takt Op. Destiny ลิขิตเสียง บรรเลงชะตา

เรื่องย่อ

วันหนึ่งอุกกาบาตสีดำตกลงมาบนโลกและทำให้โลกก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง อุกาบาตได้นำพาสัตว์ประหลาดมาด้วย ชื่อที่ถูกเรียกสัตว์ประหลาดเล่านั้นคือ D2 พวกมันนั้นเริ่มอาละวาดเเละทำร้ายผู้คน เเม้เเต่บทเพลงก็ยังถูกทำลายจนเริ่มเลือนหายไป เเต่ก็ยังมีกลุ่มคนลุกขึ้นต่อต้าน พวกเธอคือหญิงสาวผู้กุมพลังแห่งเสียงดนตรี “Musicart” หญิงสาวเหล่านี้มี scores ที่สามารถปราบเหล่ามอนสเตอร์ได้ และยังมีคนที่เป็นผู้นำสตรีเหล่านี้อีกด้วย ชายผู้ถูกเรียกว่า Conductor

takt op.DestinyMAL

Takt Op. Destiny ลิขิตเสียง บรรเลงชะตา ตอนที่ 1-12 ยังไม่จบ

Takt Op. Destiny ลิขิตเสียง บรรเลงชะตา ตอนที่ 01 ซับไทย

23:40 Watch this video

Takt Op. Destiny ลิขิตเสียง บรรเลงชะตา ตอนที่ 02 ซับไทย

23:40 Watch this video

Takt Op. Destiny ลิขิตเสียง บรรเลงชะตา ตอนที่ 03 ซับไทย

23:40 Watch this video

Takt Op. Destiny ลิขิตเสียง บรรเลงชะตา ตอนที่ 04 ซับไทย

23:40 Watch this video

Takt Op. Destiny ลิขิตเสียง บรรเลงชะตา ตอนที่ 05 ซับไทย

23:40 Watch this video

Takt Op. Destiny ลิขิตเสียง บรรเลงชะตา ตอนที่ 06 ซับไทย

23:40 Watch this video

Takt Op. Destiny ลิขิตเสียง บรรเลงชะตา ตอนที่ 07 ซับไทย

23:40 Watch this video

Takt Op. Destiny ลิขิตเสียง บรรเลงชะตา ตอนที่ 08 ซับไทย

23:40 Watch this video

Takt Op. Destiny ลิขิตเสียง บรรเลงชะตา ตอนที่ 09 ซับไทย

23:40 Watch this video

Takt Op. Destiny ลิขิตเสียง บรรเลงชะตา ตอนที่ 10 ซับไทย

23:40 Watch this video

Takt Op. Destiny ลิขิตเสียง บรรเลงชะตา ตอนที่ 11 ซับไทย

23:40 Watch this video

Takt Op. Destiny ลิขิตเสียง บรรเลงชะตา ตอนที่ 12 ซับไทย

24:10 Watch this video

ใส่ความเห็น