Tate no Yuusha no Nariagari ผู้กล้าโล่ผงาด ตอนที่ 1-25 ซับไทย
Facebook Twitter
Facebook Twitter

Tate no Yuusha no Nariagari ผู้กล้าโล่ผงาด ตอนที่ 1-25 ซับไทย

เรื่องย่อ

เรื่องของกลุ่มนักเล่นเกมที่ถูกเชิญไปต่างโลก ได้รับอาวุธในตำนาน เป็นผู้กล้ารับภารกิจกอบกู้โลก ตัวเอกได้เพียงโล่ ถูกหักหลัง พรรคพวกทอดทิ้ง ทำให้เขาต้องออกเดินทางพร้อมโล่คู่ใจ
ชื่อไทย: ผู้กล้าโล่ผงาด

The Rising of the Shield Hero

ซับไทยโดย : [ Nemuria Fansub ]

Tate no Yuusha no Nariagari ผู้กล้าโล่ผงาด ภาค1 ตอนที่ 1-25 ซับไทย จบแล้ว

Tate no Yuusha no Nariagari ตอนที่ 01 ซับไทย

45:55 Watch this video

Tate no Yuusha no Nariagari ตอนที่ 02 ซับไทย

23:50 Watch this video

Tate no Yuusha no Nariagari ตอนที่ 03 ซับไทย

23:50 Watch this video

Tate no Yuusha no Nariagari ตอนที่ 04 ซับไทย

23:50 Watch this video

Tate no Yuusha no Nariagari ตอนที่ 05 ซับไทย

23:50 Watch this video

Tate no Yuusha no Nariagari ตอนที่ 06 ซับไทย

23:50 Watch this video

Tate no Yuusha no Nariagari ตอนที่ 07 ซับไทย

23:50 Watch this video

Tate no Yuusha no Nariagari ตอนที่ 08 ซับไทย

23:40 Watch this video

Tate no Yuusha no Nariagari ตอนที่ 09 ซับไทย

23:40 Watch this video

Tate no Yuusha no Nariagari ตอนที่ 10 ซับไทย

23:50 Watch this video

Tate no Yuusha no Nariagari ตอนที่ 11 ซับไทย

23:50 Watch this video

Tate no Yuusha no Nariagari ตอนที่ 12 ซับไทย

23:40 Watch this video

Tate no Yuusha no Nariagari ตอนที่ 13 ซับไทย

23:50 Watch this video

Tate no Yuusha no Nariagari ตอนที่ 14 ซับไทย

23:50 Watch this video

Tate no Yuusha no Nariagari ตอนที่ 15 ซับไทย

23:40 Watch this video

Tate no Yuusha no Nariagari ตอนที่ 16 ซับไทย

23:40 Watch this video

Tate no Yuusha no Nariagari ตอนที่ 17 ซับไทย

23:40 Watch this video

Tate no Yuusha no Nariagari ตอนที่ 18 ซับไทย

23:40 Watch this video

Tate no Yuusha no Nariagari ตอนที่ 19 ซับไทย

23:40 Watch this video

Tate no Yuusha no Nariagari ตอนที่ 20 ซับไทย

23:40 Watch this video

Tate no Yuusha no Nariagari ตอนที่ 21 ซับไทย

23:40 Watch this video

Tate no Yuusha no Nariagari ตอนที่ 22 ซับไทย

23:40 Watch this video

Tate no Yuusha no Nariagari ตอนที่ 23 ซับไทย

23:40 Watch this video

Tate no Yuusha no Nariagari ตอนที่ 24 ซับไทย

23:40 Watch this video

Tate no Yuusha no Nariagari ตอนที่ 25 จบ ซับไทย

23:40 Watch this video

ใส่ความเห็น